Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Kyrkans familjerådgivning i Stockholm

Textstorlek:

Ibland är det de närmaste relationerna som står för de största utmaningarna. Att ingå i en familj är en resa med toppar och dalar. Då kan det vara skönt att träffa någon utomstående. Parrelationer liksom andra nära relationer kan ibland behöva ”friskvård” eller ”krishjälp”. Till Kyrkans familjerådgivning är man välkommen med sin partner, andra vuxna familjemedlemmar eller ensam.

Kyrkans familjerådgivning tar  även emot unga vuxna 18–26 år för samtal individuellt eller i grupp för unga vuxna som söker hjälp med sina nära relationer.

Kyrkans familjerådgivning Stockholm har tre mottagningar.
Familjerådgivare i Svenska kyrkan omfattas av samma sekretess som andra familjerådgivare och inga journaler eller anteckningar förs. Du kan vara anonym om du vill.
För bokning ring tfn 08-615 11 70.
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 11.00–12.00, onsdag kl. 13.00–14.00.

Det går också bra att lämna meddelande på telefonsvararen eller mejla till kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com

För mer information: www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Producerat av: 203 Creative