Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Textstorlek:

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse har till ändamål att väcka och stärka det kyrkliga livet i stadsdelarna Mälarhöjden och Hägersten samt att stödja kyrklig och diakonal verksamhet inom och utom Svenska kyrkan Hägersten.

Mälarhöjdens kyrkostiftelse bildades redan 1927, då Mälarhöjden fortfarande tillhörde Brännkyrka församling för att samla in medel för att bygga ett kapell i den nya stadsdelen.

Kapellet invigdes på pingstdagen 1929. Kyrkostiftelsen, ansvarade för kapellet, sedermera benämnt Mälarhöjdens kyrka, till 1984. Då överlämnades kyrkan ”mot skäligt vederlag” till Hägerstens församling.

Läs mer om Mälarhöjdens kyrka här!

Vår uphttp://hagersten.org.wp/om-forsamlingen/vara-kyrkor/malarhojdens-kyrka/phttp://hagersten.org.wp/om-forsamlingen/vara-kyrkor/malarhojdens-kyrka/gift är nu att stödja kyrkans verksamhet samt att vara en mötesplats för församlingsbor.

Stiftelsen delar varje år ut ett stipendium på 5000 kr.

Stipendium
Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium år 5000 kr. Detta delas ut till någon eller några som bor i församlingen och som ansöker om bidrag till  bl.a. studier inom exempelvis diakoniutbildning, teologi eller volontärresa i kyrkans regi. Som ”tack” vill stiftelsen att stipendiaten håller ett litet kort föredrag på årsmötet. Ansökan ska vara inlämnad till styrelsen senast 1 mars.

Kyrkostiftelsens kalendarium 2020
Information kommer

Föreningen förvaltar en minnesfond för eventuella gåvor i samband med födelsedagar, dödsfall och dylikt. Bankgiro 510-0714 , notera vem inbetalningen avser.

I dag har föreningen cirka 100 medlemmar. Nya medlemmar är mycket välkomna. Medlemsavgiften är 100 kronor, som sätts in på ovanstående bg.

Kontakt:  Kyrkostiftelsen eller Ulrika Jagrén, tfn 08-88 40 96 eller Lena Österlund, tfn 08-646 80 23

Kyrkostiftelsen har tagit fram två broschyrer om Mälarhöjdens kyrka och som kan köpas i kyrkan.

MÄL_broschyr2Mäl_broschyr1

Konsten och konstnärerna i Mälarhöjdens kyrka av Rune Bengtsson, 20:-  och Mälarhöjdens kyrka, 10:-.

Producerat av: 203 Creative