Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Föreningen Antawara

Textstorlek:

Föreningen Antawara Bolivia www.antawara.com
Antawara betyder ”gryningsljus” och Antawara Bolivia är namnet på en ideell ungdomsförening som startades 1988. Syftet är att föra den bolivianska kulturen vidare för barn och ungdomar från Bolivia. Grundare och ordförande är Freddy Portillio. Han kom till Sverige med sin familj 1982. Idag har föreningen 80 medlemmar.

Föreningen hyr lokaler på Lindhagensgatan 53 i Stockholm. Med tiden har föreningen vuxit till en mångsidig organisation, som bl.a. bedriver dagverksamhet under skollov, sommarkurser i föreningskunskap, sommardisco, datakurser, internetcafé och sömnadskurser. Föreningen har en stor musik- och dansverksamhet med ett 60-tal latinamerikanska dansare från 9 länder.

Finansieringen sköts i stor utsträckning genom dans- och musikuppträdanden och genom catering av boliviansk mat. Mycket målmedvetet har Antawara Bolivia byggt broar i det svenska samhället med hjälp av dans och musik. Idag är den tredje generationen svenskbolivianer engagerade i verksamheten. Man knyter ständigt nya vänskapsband med organisationer och privatpersoner genom ett aktivt kulturutbyte. Föreningen Antawara Bolivia är exempel på en mycket framgångsrik integrationsverksamhet.

Projektet Antawara Sverigeskola
1993 slöt föreningen ett avtal med kommunen El Alto på högplatån ovanför La Paz i Bolivia om att där bygga en skola. Det fanns ingen skola i området och familjer fick gå långa vägar för att barnen skulle gå i skola. Det fanns heller ingen skola med yrkesinriktning i La Paz. Skolans syfte är att bedriva grundutbildning på dagtid och vuxenutbildning på kvällstid med inriktning mot tekniska yrkesutbildningar kombinerat med akademiska studier. Kommunen skänkte en tomt på 5300 kvm och 1998 påbörjades byggandet av 9 skolsalar.

År 2000 inköptes teknisk utrustning och skolan bildades med namnet El colegio Antawara Suecia. Undervisningen startade samma år med förskola (motsvarande sexårsverksamhet) och grundskola med totalt 430 elever och 19 anställda. Föräldraföreningen och Antawara delade initialt på ansvaret att få fram medel till löner. 2008 avslutade den första barnkullen sin grundutbildning och samma år inleddes nya kurser i humaniora och teknik på mellannivå.
År 2000 inleddes också den tekniska utbildningen i datavetenskap, sömnad och fordonsteknik. Utbildningen i datateknik har fortsatt fram till idag och likaså utbildning i sömnad, frisörs- samt kock- och bageriutbildning.

Föreningen Antawara har tagit kontakt med Svenska kyrkan i Hägersten för att få hjälp med att samla in pengar till detta viktiga skolprojekt. 85% av föreningen Antawaras egna inkomster från uppträdanden och festivaler, lunchförsäljning till medlemmar under helger och operation dagsverke i Rönningeskolan i Salem m.fl. verksamheter går till skolprojektet.
Familjeföreningen VivaBolivia, en förening för familjer med barn adopterade från Bolivia, är en annan svensk verksamhet, som i flera år har samlat in pengar från sina medlemmar som stöd till skolprojektet.
Behovet är ca 100.000 SEK/år under de närmaste 3 åren för lärarlöner, en ugn, symaskiner, rakmaskiner och tvättställ, skrädderibord och diverse möbler.

Insamlade medel går oavkortat till skolverksamheten i Bolivia och Freddy Portillio ser personligen till att pengarna används för rätt ändamål. Slutmålet är att den bolivianska staten helt ska ta det fulla ansvaret för Antawara Sverigeskolan.

/Agneta Landin
Ordförande i familjeföreningen VivaBolivia
www.vivabolivia.se

Producerat av: 203 Creative