Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Vill Du bli volontär i Svenska kyrkan Hägersten?

Volontär

Textstorlek:

Vill Du bli jobba ideellt i Svenska kyrkan Hägersten? Vi vill gärna att du gör det!

Vi fortsätter att bygga kyrka!
Vill du bidra med kunskaper, erfarenheter och tid? Kanske har du några speciella intressen eller yrkeserfarenheter? Kanske du har någon egen idé som du vill utveckla?

Vi välkomnar dig som vill finnas med i det ideella arbetet i Svenska kyrkan, Hägersten.

Vi söker just nu ideella medarbetare bland annat till följande uppdrag:

  • Öppna förskolan – medhjälpare, Uppenbarelsekyrkan
  • Kamratklubben, en träffpunkt för vuxna med funktionsnedsättning – medhjälpare, Uppenbarelsekyrkan
  • Gudstjänstvärdar – Mälarhöjdens kyrka
  • Kaffevärdar – Uppenbarelsekyrkan, Mälarhöjdens kyrka, Gröndals kyrka
  • Besöksgrupp

För mer information kontakta: Birgitta Sommarbäck, samordnare, tfn 08-685 30 49 eller distriktsansvariga:
Gröndal: Svante Talltorp tfn 08-685 30 08
Mälarhöjden: Karin Österby, tfn 08-685 30 77
Uppenbarelsekyrkan: Staffan Alberts, tfn 08-685 30 26   

Vill du göra något handfast i kampen för en rättvisare värld?
Då kan du engagera dig i Act Svenska kyrkan, Hägersten. Vi arbetar tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete som fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter.

Vi arbetar också tillsammans med Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, som finns i 24 länder runt om i världen. Tillsammans hittar vi olika sätt att engagera oss, bland annat genom möten, insamlingar, aktioner och ideellt arbete.

Kontakt: Svante Talltorp, diakon, tfn 08-685 30 08, Mats Johansson, präst, tfn 08-685 30 23, Agneta Landin, förtroendevald, f.d. universitetsadjunkt, tfn 070-853 01 23

Producerat av: 203 Creative