Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Vill Du bli volontär i Svenska kyrkan Hägersten?

Volontär

Vi fortsätter att utveckla vårt volontärarbete
Kanske finns en uppgift som passar just dig? Kanske har du några speciella intressen eller yrkeserfarenheter som kan komma till nytta i vår församling?
Vill du bidra med kunskaper, erfarenheter och tid? Vi har många uppgifter som väntar för dig som vill finnas med i utvecklingen av vår verksamhet.

Vi söker volontärer till följande uppdrag:

  • Öppna förskolan – medhjälpare, Uppenbarelsekyrkan
  • Affischering – Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka, Mälarhöjdens kyrka
  • Kaffekokning – Uppenbarelsekyrkan, Mälarhöjdens kyrka
  • Baka till kyrkkaffe, m.m.

För mer information kontakta: Lena Ekesryd Sjödin, diakon, tfn 08-685 30 41

Inspirationskvällar för volontärer
Vi träffas vid tre tillfällen under hösten i Uppenbarelsekyrkan, Lilla salen, kl. 18.30–20.00, och samtalar om följande ämnen:

  • 22/9 Johanna Valentin från Stadsmissionen berättar om deras volontärarbete
  • 27/10 Om Martin Luther
  • 24/11 Självmedkänsla och volontärskap
    Vi vill gärna att du anmäler den / de dagar du vill delta.

Välkommen!
För mer information och anmälan:
Staffan Alberts, präst, tfn 08-685 30 26 eller  Lena Ekesryd Sjödin, diakon, tfn 08-685 30 41

Vill du göra något handfast i kampen för en rättvisare värld?
Då kan du engagera dig i Svenska kyrkan Hägerstens Internationella arbete. Vi arbetar tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete som fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter. Vi arbetar också tillsammans med Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, som finns i 24 länder runt om i världen. Tillsammans hittar vi olika sätt att engagera oss, genom möten, insamlingar, aktioner och volontärarbete bland annat.
Kontakt: Svante Talltorp, diakon, tfn 08-685 30 08, Mats Johansson, distriktspräst, tfn 08-685 30 23, Agneta Landin, förtroendevald, f.d. universitetsadjunkt, tfn 070-853 01 23

Textstorlek:

Producerat av: 203 Creative