Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Nya sätt att mötas

Nya sätt att mötas

Textstorlek:

Fira gudstjänst online – Gudstjänstlivet flyttar ut på nätet
Uppenbarelsekyrkan, Mälarhöjdens kyrka och Gröndals kyrka håller öppet söndagar kl. 10.00–14.00 för enskild andakt, ljuständning, samtal med präst och stillhet.

Corona ger nya sätt att mötas för sång, andakt och bön

Det är viktigt att gudstjänstlivet inte tar paus. Församlingen kommer fortsättningsvis att anordna begravningsgudstjänster. För dop och vigslar tar vi ställning vid förfrågan.
Vår hållning till coronapandemin är att kyrkan behövs i en svår tid. Om du känner oro och vill prata med en präst eller diakon är du välkommen att ringa tfn 08-685 30 00.

Församlingen filmar till och med 21/6 andakter som du kan se via webbplatsen. Här medverkar våra lokala körer, musiker och präster. Om du klickar in på Instagram kan du dessutom följa Bön för vår jord live från Uppenbarelsekyrkan på fredagar.

Här hittar du kyrkan på nätet:
Inspelade gudstjänster och andakter


Uppenbarelsekyrkans Bön för vår jord på fredagar kl. 08.30.
Instagram: @uppenbarelsekyrkan

 

 

 

Producerat av: STÖK