Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Ord från kyrkoherden: Inte ett 100-meterslopp

Ord från kyrkoherden: Inte ett 100-meterslopp

Textstorlek:

Det blev inte ett 100-meterslopp, det blev ett maraton. Denna slogan har återkommit som liknelse för hur livet under pandemin ska gestalta sig. Och visst är den träffande. Förutsättningarna ser onekligen olika ut beroende på om smittan ska utplånas med en kort åtgärd, eller om den ska hanteras inom ramen för ett vardagsliv under ett års tid, kanske längre.

Hur är man kyrka under sådana förutsättningar? Den frågan har gnagt i mig under sommaren. En kyrka är i slutändan beroende av att människor möts fysiskt. Vår ”produkt” (ursäkta svordomen) kan inte översättas till ett
webformat. Visst, en gudstjänst är olika moment. Det är sång, predikan och bön, och dem kan man sända över nätet. Men för många av våra besökare är det minst lika viktigt att få bli mött av ett leende, att få dricka kaffe efteråt och träffa de man känner. Våren som gick har fått mig att inse hur stor del av kyrkans liv som handlar om gemenskap. Vi är inte en idéburen organisation, vi är gemenskapsburen.

I somras när vi öppnade våra träffar för daglediga igen fick vi äntligen träffa flera av våra äldre församlingsbor. Många vittnade om att livet i isolering varit mycket tuffare än de först hade trott. För de som inte har en familj i närheten, eller vänner i sin portuppgång har isoleringen varit i det närmsta total. Att sitta hemma ett 100-meterslopp klarar de flesta, men en maratonisolering kan bli en hälsorisk – en själslig sådan.

Hägerstens församling öppnar därför sina verksamheter igen till hösten, och vi välkomnar även dem som är 70-plus. Det kommer att bli lite omständligt med
avstånd och platsbegränsningar. Men med noggrannhet ska det gå bra. Vi kommer även att i begränsad skala ha kaféverksamhet och mötesplatser för barn och familjer, så att de som känner behovet av en mötesplats har någonstans att gå.

Sedan blir allt upp till hur smittspridningen utvecklas. Kanske blir det lokala utbrott som gör att vissa regioner måste stängas eller införa skarpare restriktioner. Kanske går det åt rätt håll så att restriktioner
kan lyftas. I vilket fall måste vi alla vara noggranna med hur vi beter oss och beredda på att på kort tid tänka om och möta den verklighet som är för stunden.

Hösten går vi till mötes med en bön för vår stad och vår stadsdel. Vi ber för alla som är isolerade, sjuka och på annat sätt drabbade av pandemin. Vi ber för våra
företagare och alla som driver en verksamhet. Vi ber om ett klokt debattklimat och förståelse människor emellan när stressen ökar. Må vi leva enligt bibelordet ”Var inte självkloka, löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer… låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda” Rom 12.

Christofer Wilson, kyrkoherde

Producerat av: 203 Creative