Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Kyrkan och covid-19

Kyrkan och covid-19

Textstorlek:

Corona-pandemin har eskalerat och regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendation förbjudit sammankomster med fler än 50 personer. Allmänheten uppmanas till återhållsamhet i sina sociala kontakter för att kunna hålla smittspridningen på en kontrollerbar nivå. Hägerstens församling har därför valt att tills vidare ställa in all öppen verksamhet där deltagarantalet inte är bestämt på förhand. Detta gäller också våra gudstjänster. Även om många av våra verksamheter engagerar färre än 50 personer vill vi slå vakt om signalvärdet nu när samhället utökar sina försiktighetsåtgärder.

Vi vet att många äldre församlingsbor sätter stort värde på våra sammankomster och vill därför uppmana den som känner sig isolerad att ringa oss. Våra präster och diakoner samtalar gärna med våra församlingsbor. Vi ställer oss också till förfogande för den som behöver hjälp med inhandling eller ärenden.

Uppenbarelsekyrkan kommer också att vara öppen dagligen för enskild andakt och ljuständning. Präst finns som regel tillgänglig för samtal.

Till detta har vi även formulerat egna riktlinjer för de arrangemang församlingen fortfarande anordnar. Vi har ställt in samtliga verksamheter som specifikt vänder sig till äldre församlingsbor.

Församlingen kommer fortsättningsvis att anordna begravningsgudstjänster, däremot inte dop och vigslar utan särskilda skäl.

Livsmedelshanteringen i de olika kyrkorna har stramats upp, städning och desinfektion av lokaler har utökats samt information om hygien förtydligats.

Vi uppmanar alla deltagare i våra verksamheter att stanna hemma om man är över 70 år gammal eller har ohälsa. Vidare ska den som känner oro för smittspridning inte känna sig pressad att deltaga i gruppverksamhet såsom konfirmandgrupp eller körrepetition.

Församlingens gudstjänster kommer att webbsändas här på hemsidan.

Om du känner oro och vill prata med en präst eller diakon är du välkommen att ringa tfn 08-685 30 00.

På grund av nya direktiv från Folkhälsomyndigheten kan vi komma att ställa in fler verksamheter framöver. Håll utkik för respektive arrangemang här på hemsidan.

2020-03-31/13:53

Producerat av: STÖK