Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Fem tankar om sociala medier

Kyrkbacken, fake news och populism – Fem tankar om sociala medier

Textstorlek:

Vi träffade sociala medier-experten Emanuel Karlsten i Gröndals kyrka. Tillsammans med prästen Gunilla Hedin och alla deltagare blev det ett spännande samtal. Här kommer fem punkter som samtalet kretsade kring.

1. SOCIALA MEDIER ÄR DEN NYA KYRKBACKEN – FULLT AV MINGEL OCH SKVALLER

– Internet har blivit en variant av kyrkbacken, säger Emanuel Karlsten.
Enligt honom påminner sociala medier om den roll som kyrkbacken spelade förr i tiden.

Då träffades människor utanför kyrkan innan söndagens gudstjänst. Det var kanske vår viktigaste sociala träffpunkt. Vi träffades för att prata, skvallra och dela nyheter med varandra. Precis som i sociala medier kunde referenserna vara bristfälliga. Vi spekulerade, litade på dem vi kände, och hade inte direktkällor. Där om någonstans kunde fake news florera.
– Det var nog fullt av killgissningar, ler Emanuel Karlsten.

Att sociala medier är som dåtidens kyrkbacke är enligt honom viktigt att ha med sig. Precis som på kyrkbacken måste du mingla dig till relationer. Och precis som på kyrkbacken trumfar relationer allt. I sociala medier väljer vi att lyssna på dem som vi känner förtroende för. Resten filtrerar vi bort.

2. FAKE NEWS HAR BLIVIT EN ETIKETT ATT KASTA PÅ VÅR MOTSTÅNDARE

I takt med att sociala medier och de smarta telefonerna har utvecklats har det blivit lättare för var och en att skildra ett skeende. Idag kan vem som helst dokumentera en händelse och därmed kan fler nyanser fångas.

– Men det är svårt att få in varje liten nyans när man ska berätta om ett skeende, säger Emanuel Karlsten.
Därför blir det lättare för en motståndare att skjuta in sig på det som inte berättas, eller det som inte stämmer till hundra procent. En motståndare kan enklare hävda att en berättelse är vinklad.

– Fake news har blivit en etikett som vi kan kasta på dem som uttrycker åsikter vi inte gillar, säger Emanuel Karlsten.

3. DÄRFÖR PASSAR POPULISM EXTRA BRA I SOCIALA MEDIER

– Relationer i sociala medier bygger man bäst genom att skapa känslor, säger Emanuel Karlsten.

Om du kan få människor att känna någonting så blir du minnesvärd och kan påverka. Då kan du fånga uppmärksamhet och väcka en tanke. Du kan skapa en relation att bygga vidare på.

I en sådan värld menar Emanuel Karlsten att populister kan bli väldigt starka, eftersom deras argument bygger på just känslor snarare än fakta.

4. DÄRFÖR MÅSTE VI KOMMUNICERA PÅ SOCIALA MEDIER – PÅ ETT SÄTT SOM BYGGER RELATIONER

Var och en kan vara sitt eget mediehus idag. Makten över opinionsbildningen är mer decentraliserad. Många fler aktörer konkurrerar om inflytandet.

Det finns oseriösa aktörer i den meningen att de endast lyfter en sorts berättelser, en sorts fakta om hur världen ser ut. Även om det per definition inte är osanna uppgifter så bygger de en agenda som är intellektuellt ohederlig.

– Det är viktigt att etablerade aktörer som inte är populistiska försöker hitta en röst i sociala medier idag, säger Emanuel Karlsten.

För att inte lämna spelfältet fritt så behöver andra aktörer satsa på sociala medier och bygga en bärkraftig närvaro. Och eftersom det gäller att mingla dig till relationer, som på kyrkbacken, så behöver du satsa på att bygga relationer och förtroende i sociala medier.

5. DÄRFÖR SKA VI INTE MORALISERA ÖVER SOCIALA MEDIER – INTE ÄN I ALLA FALL

Med ny teknik kommer ofta moralismen som ett brev på posten. Beteenden förändras och vi är inte mogna användare i början. Hittills har vi levt med sociala medier i 12 år, vilket är en förhållandevis kort tid.

– Vi är som barn inkastade i en godisbutik, säger Emanuel Karlsten.
Enligt honom håller vi fortfarande på att hitta ett fungerande förhållningssätt till sociala medier. Våra beteenden är under utveckling. Var vi kommer att landa vet vi inte än.

– Därför får vi inte bli moralister, inte för tidigt i alla fall, säger Emanuel Karlsten.

Trots baksidorna har sociala medier många förtjänster. De hjälper oss till exempel att hitta sociala sammanhang som vi annars inte hade hittat.

—–

Samtalet med Emanuel Karlsten ingår i serien Medmänsklighet på nätet. Tisdag 23 oktober träffar vi Jasmine Rosell, Fryshusets nätvandrare, för att prata om ungas vardag på nätet. Välkommen då!

Producerat av: 203 Creative