Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Samtal om sorg (anm. 28/2)

Samtal om sorg (anm. 28/2)

Textstorlek:

När man har förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall, kan det vara till stort stöd att dela sina funderingar med andra i liknande situation.
Nu startar vårens kvällsgrupp som träffas i Kvarterskyrkan på kajen, Sjövikskajen 36–42.
Onsdagar kl. 18.30–20.00 den 17/3, 31/3, 14/4 och 28/4.
Ledare: Mats Johansson, präst och Lotta Hagström Sandin, diakon.
Info och anmälan senast 28 februari: lotta.sandin@svenskakyrkan.se, eller 08-685 30 87

Producerat av: 203 Creative