Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Bikt

Bikt

Textstorlek:

Gud hör alltid när vi ber om förlåtelse, men ibland känns den skuld vi bär på extra tung. När vi då vill ta ansvar för det vi gjort och som vi ångrar, kan vi bikta oss. Bikten består av två huvudmoment: en bekännelse och en förlåtelse. Oftast inleds bikten med samtal med en präst, då den biktande kan få råd och uppmuntran. Att sedan i bikt få sätta ord på skulden och därefter få ta emot Guds förlåtelse kan vara befriande – och till hjälp för att i framtiden komma ihåg vad vi (inte) vill.
Prästen har absolut tystnadsplikt och får aldrig någonsin avslöja något som kommit fram vid bikt, eller ens nämna att ett sådant samtal har ägt rum. Ingen kan lösa prästen från tystnadsplikten, prästen kan till exempel inte inkallas till domstol för att vittna om sådant som framkommit vid bikt.

Om du funderar på att bikta dig, välkommen att kontakta någon av församlingens präster!

Producerat av: 203 Creative