Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Diakoni

Diakoni

Textstorlek:

Ibland känns livet tungt på grund av en svår livssituation och man kan behöva någon att prata med. Det kan till exempel röra sig om livsfrågor, tro, relationer, sjukdom eller sorg.

Diakoni är kyrkans utsträckta hand, en medmänsklig omsorg. Det är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon befinner sig – utan krav eller tanke på motprestation. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Diakoner känns igen på sina gröna diakonskjortor och sitt diakonemblem.

Diakonin är till för alla, oavsett ålder, social tillhörighet, religiöst intresse etc. Vi erbjuder enskilda samtal som stöd, vägledning eller själavård. Det förs inga journaler eller register och vi har tystnadsplikt. Vi samtalar om det som tynger dig och kan vid behov och om du vill, finnas med i kontakter med myndigheter och sjukvård. Samtal och stöd är kostnadsfritt.

I en artikel i den digitala nättidningen battrestadsdel.se kan du läsa en intervju med diakon Svante Talltorp om det diakonala arbetet, läs här.

Våra diakoner hittar du här

Producerat av: 203 Creative