Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Gudstjänster äldreboenden

Textstorlek:

Axelsbergs seniorboende
Sånggudstjänst kl. 14.00–14.30 och kaffesamkväm kl. 14.30–15.30 en gång i månaden.
Fredagar kl. 14.00 den 25 september, 30 oktober, 27 november och julotta kl. 10.00 den 25/12.
Info: Björn Sandström, tfn 08-685 30 67


Trekantens servicehus

Sånger och andakt på innergården utanför Trekantens servicehus
Onsdagen den 19 augusti kl. 14.00
Gunilla Hedin, präst, Boel Dirke, musiker, Svante Talltorp, diakon, sångare från Hägerstens församlings körer

Vi träffas på servicehuset runt kaffeborden för andakt och trevlig samvaro.
Onsdagar kl. 14.00–15.30 den 23 september, 21 oktober, 11 november  och 9 december.
Info: Svante Talltorp, tfn 08-685 30 08

I nättidningen Bättre stadsdel kan du läsa en artikel från Trekanten servicehus och en artikel om Kyrkskjutsen

Producerat av: 203 Creative