Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Ta del av våra webbsända gudstjänster här.

Textstorlek:

Ta del av våra senaste webbsända gudstjänster här. Vi streamar via Facebook.
På vår Youtubekanal, Svenska kyrkan Hägersten, finns även äldre material.


Söndag 2 maj kl. 11.00 Regnbågsgudstjänst i Uppenbarelsekyrkan

Vid denna gudstjänst får Hägerstens församling ta emot Regnbågsnyckeln som visar att förtroendevalda och medarbetare har en vilja att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.

Medverkande: Marie Kullenberg, präst, Mats Johansson, präst, Anna Nordin, präst, Christofer Wilson, kyrkoherde, Anna Rödström, distrikschef, Kerstin Börjeson, organist samt Sara Björk, Sensus studieförbund och Anders Wallner, kyrkofullmäktiges ordförande.
Förinspelat material: med bland annat tal av Biskop Andreas och sång av Hägerstens Ungdomskör och Chorista.

Musik:
Psalm 90 Blott i det öppna
Text: B. G. Hallqvist 1972, efter J. Kirkegaard 1971, musik: O. Widestrand 1974, 1980
Vägen till regnbågen
Text och musik: Nadja Eriksson
Är kärleken
Text: Maria Cederberg-Rydén, musik: Anna Cederberg-Orreteg
Psalm 766 Trosbekännelse
Text: Ch. Lövestam, Musik: J. Mattsson
Psalm 11 O store Gud
Text: C. Boberg 1885, bearb. 1984, musik: ur Sanningsvittnet 1889
Over the Rainbow
Text: E. Y. Harburg, musik: Harold Arlen, arr: Audrey Snyder

Läs gärna artikeln i Bättre stadsdel om Hägerstens församling hbtq-märkta: Nu tar vi ett steg till.


Söndag 25 april kl. 11.00

 

Medverkande: Anna Nordin, präst, Boel Dirke, musiker, Pontos Måhlberg, pedagog, Kaya Ålander, kyrkvärd och solist och barnkören Oktaverna genom två förinspelade filmer.

Musik:
Du som vill att jag ska finnas
Text: Margareta Melin, musik: Anna Cederberg – Orreteg
Psalm 656 Visa mig Herre din väg, 1-4
Text: Psaltaren 86:11 och Psaltaren 25, musik: Britta Snickars
Jag vill tacka livet, text och musik: Violeta Parra, svensk text: Britta Åhman
Psalm 197:1 Den blida vår är inne
When I look around,
Text och musik okänd, arr: Cynthia Nunn


Söndag 18 april kl. 11.00

Medverkande: Yohanna Seaton, präst, Maria Wilsson, musiker, Charlotta Larsson, pedagog. Barnkören är med i två förinspelade inslag.

Musik:
Psalm 558 Herren är min herde god
Text: A F Runstedt 1908 musik: G Wennerberg 1869
Barnkören framför Lovsång (Gloria och Laudamus)
Psalm 396, 1, 4, 5 Gud är en av oss vid detta bord
Text: A Frostenson 1974, efter R J Stamps 1971, musik: R J Stamps 1971 (bearb.)
Psalm 653 Herren är min herde
Text ur Ps 23:1
Musik: R Forsberg, 1976, 1979
Postludium Festive Trumpet Tuneav David German


Söndag 11 april Gudstjänst från Mälarhöjdens kyrka

Medverkande: Magnus Ahlqvist, Mimmi Anderson, Gunilla Efraimsson Magnus Fjelkman, Anton KRantz, Kalle Sjöholm, Petter Östling. Kollekten går till vårt diakonala arbete i församlingen.

Producerat av: 203 Creative