Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Ledamöter i kyrkofullmäktige 2014–2017

Textstorlek:

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Ledamöter
Anders Wallner, ordförande
Gunilla Schöldström
Ing-Marie Gidlööf
Åsa Karlsson
Bertil Brorsson
Madelene Syrén
Bror Eriksson
Thomas Högberg
Gunnar Carlsson
Kent Björntjärn
Lars Larsson
Christer Wik
Raimond Molander
Ersättare
Johan Tetzlaff 1
Johnny Sellmar 2

Borgerligt alternativ

Ledamöter
Lars Richter, andre vice ordförande
Anette Hellström
Tita Bergqvist
Ersättare
Lars Svärd 1
Ann-Louise Richter 2

Centerpartiet

Ledamöter
Marianne Nord
Dan Olofsson
Lars Bergh
Ersättare
Gunilla Hansson

Fria Liberaler i Svenska kyrkan FISK

Ledamöter
Ylva Löfstrand
Ersättare
Håkan Gerdin

Frimodig kyrka          

Ledamöter
Gunilla Sundstrand
Ersättare
Dan Evaldsson 1
August Taube 2

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan POSK

Ledamöter
Agneta Landin
Marianne Themptander
Eva Beijer
Lars Olof Landin
Maximilian Björsten
Ersättare
Ludvig Hellström 1
Kerstin Markgren 2
Gloria Cecilia Birgitta Landin 3

Sverigedemokraterna

Ledamöter
Henrik Åkerlund
Hans Vesterberg
Ersättare
Karl Otto Samson

Vänstern i Svenska kyrkan Visk

Ledamöter
Carita Stenbacka Tenezakis, vice ordförande
Ann-Marie Strömberg
Agneta Norberg
Stig Johnell
Anita Hedberg
Erik Broström
Kaya Ålander
Ersättare
Cecilia Furberg

Producerat av: 203 Creative