Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Svenska kyrkan Hägersten är aldrig mer än ett samtal bort

Textstorlek:

Här hittar du kontaktuppgifter och telefonnummer till personal i Svenska kyrkan Hägersten.

Personalen är uppdelad i distrikt och en central enhet där kansliet, kommunikation, distriktsövergripande präster samt kyrkoherde ingår. Den centrala enheten är stationerad i Uppenbarelsekyrkan.

Om du vill mejla någon i personalen kan du klicka på namnet. I annat fall skriver du som regel förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se.

Efter namnet står antingen C, U, G, K eller M.
C = Centrala enheten
U = Uppenbarelsekyrkans distrikt
G = Gröndals kyrkas distrikt
K = Kvarterskyrkan på kajen (Gröndals kyrkas distrikt)
M = Mälarhöjdens kyrkas distrikt

Kontaktuppgifter

Ledning

Präster

Diakoner

Musiker

Pedagoger och assistenter

Fastighetsfrågor (alla kyrkor)

Kyrkovaktmästare/husvärd/husmor

Kansli och kommunikation

  • Tel:
Producerat av: 203 Creative