Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Utåtriktad verksamhet förskola och skola

Utåtriktad verksamhet förskola och skola

Textstorlek:

Varför besöka kyrkan med barnen?
I skolans läroplan ingår uppdraget att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk och kunskaper – från en generation till nästa (Lgr 11, s 9).

Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle finns många olika tradi­tioner att förmedla. De flesta traditioner har dessutom många olika ursprung samtidigt. Våra jultraditioner är exempel på detta – där finns både inslag från förkristen tid och berättelser från det judiska/kristna/muslimska arvet.

I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att arbeta med traditioner och med barns nyfikenhet på dessa.
Varför tänder vi så många ljus i advent? Varför hänger det stjärnor i fönstren? Varför har Lucia ljus i håret? Vilka var de vise männen? Varför ligger Jesusbarnet i en krubba? Vad händer efter döden? Varför firar vi egentligen påsk?

Våra kyrkor har sedan lång tid tillbaka bjudit in skolklasser till aktiviteter i samband med de stora högtiderna.

Finns det önskemål kan vi även komma på besök hos er utifrån något särskilt tema eller för att på ett interaktivt sätt berätta ur bibeln med barnen. Inträffar det en kris (t.ex. dödsfall) som berör skolan kan vi vara en resurs i krishantering och sorgearbete.

Studiebesök i kyrkan (förskoleklass)
För en del av barnen är detta första mötet med kyrkorummet och för andra väcks en mängd associationer och minnen.  Tillsammans pratar vi  om vad man gör i kyrkan, om dop, vigsel och begravning. Vi ­känner på kyrkans stora tunga böcker och kollar in de olika färgerna på ­prästens kläder. Barnen får gå på symboljakt och räkna kors. För den som vill avslutar vi med att tända ljus i ljusbäraren. Kyrkvisningen tar 20–45 minuter beroende på vad som passar ­gruppen. Tid bokas utifrån era önskemål.

Allhelgona helgen (åk 3 och 6)
Vad är Alla helgons dag? Vad är halloween? Vi vandrar mellan stationer i kyrkan, gestaltar och samtalar om död, begravning, sorg och tröst.

Jul (förskoleklass samt åk 1 och 4)
En interaktiv och lärorik resa tillbaka i tiden, där vi möter julevangeliets huvudpersoner.

Grubbelklubben (högstadiet)
En metod för att samtala med ungdomar kring etik och livsfrågor i skolmiljö. Metoden är baserad på värderingsövningar och fungerar lika bra i en mångkulturell skola som med en konfirmandgrupp. Det handlar om att kunna vara kyrka på ett bra och naturligt sätt i skolmiljö och att kunna bidra med något i elevernas och skolans vardagslunk, men utan att tappa riktning på vad vår uppgift är.

Främst handlar det om att vara närvarande vuxna i elevernas vardag. Grubbelklubben kan underlätta ett kontaktskapande, eftersom att de får ett enkelt skäl att komma fram och prata. Det syftar även till att lyfta viktiga livsfrågor och ge ungdomarna ytterligare ett sammanhang för reflektion, samt att de får möta fler vuxna som är nyfikna på deras tankar och åsikter, och som har tid att prata om dem.

I en artikel i den digitala nyhetstidningen Bättre stadsdel kan du läsa mer om Grubbelklubben.

Är ni intresserade av något program hör av er till våra präster eller pedagoger.

 

 

Producerat av: 203 Creative