Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Kyrkans familjerådgivning i Stockholm

Textstorlek:

Ibland är det de närmaste relationerna som står för de största utmaningarna. Att ingå i en familj är en resa med toppar och dalar och då kan det ibland vara skönt att träffa någon utomstående. Parrelationer liksom andra nära relationer kan ibland behöva ”friskvård” eller ”krishjälp”. Till Kyrkans familjerådgivning är du välkommen med din partner, andra vuxna familjemedlemmar eller ensam.

Kyrkans familjerådgivning tar även emot unga vuxna 18–26 år som söker hjälp med sina nära relationer, för samtal individuellt eller i grupp.

Kyrkans familjerådgivning Stockholm har tre mottagningar.
Familjerådgivare i Svenska kyrkan omfattas av samma sekretess som andra familjerådgivare och inga journaler eller anteckningar förs. Du kan vara anonym om du vill.
För bokning ring tfn 08-615 11 70.
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 11.00–12.00, onsdag kl. 13.00–14.00.

Det går också bra att lämna meddelande på telefonsvararen eller mejla till kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com

För mer information: www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Producerat av: 203 Creative