Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Ingen undgår sorgen

Begravning

Textstorlek:

Det är viktigt att ta farväl. Begravningsgudstjänsten hjälper oss att ta avsked men ger också utrymme för de känslor vi bär på inför livets möte med döden. I gudstjänsten  lyser prästen frid över den avlidne och överlåter hen i Guds gemenskap och eviga frid. Begravningsgudstjänsten leds av en präst och församlingens musiker spelar orgelmusik. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en i en stunds samvaro där vi minns den avlidne.

Tacksägelse i kyrkan
Efter dödsfallet sker tacksägelse i samband med söndagens gudstjänst för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp i förbönen som är en del av gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer. Du som anhörig får meddelande om när tacksägelsen sker. Vid tacksägelse tänder vi ett ljus, ber för de som sörjer och tackar för allt vi fått dela.

Att boka begravning
Bokning till begravningsgudstjänst sker oftast genom en begravningsbyrå, men närmast anhöriga är också välkomna att boka en begravning genom oss. Har du frågor som rör begravningen och kolumbariet, kontakta någon av våra administratörer Marianne Halvarsson, tfn 08-685 30 03 eller Maria Johansson, tfn 08-685 30 04

Musik till begravningen
Via denna länk www.kyrkomusik.se kan du provlyssna på ett brett urval av psalmer och andra musikstycken för begravning. Kontakta gärna våra kyrkomusiker för att tala om musik vid begravningsgudstjänsten.

Bårtäcken i Svenska kyrkan Hägersten
Svenska kyrkan Hägersten har bårtäcken för att svepa över kistan. Respektive kyrka har ett specialdesignat bårtäcke.

Begravningsavgiften
Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan
Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan begravs hen inte i kyrkan. Undantag kan göras i särskilda fall.
Kremering, gravsättning och plats på kyrkogård har du fortfarande rätt till, liksom lokal till icke-kyrklig begravningsakt.

Columbariet i Uppenbarelsekyrkan
I Uppenbarelsekyrkan finns ett columbarium som alternativ till begravningsplats på kyrkogård. Här finns plats för urnor med den avlidnes aska. Urnorna placeras i nischer i väggen som stängs igen med en täckplatta. Täckplattan motsvarar gravstenen på en kyrkogård. Liksom det finns familjegravar på kyrkogårdar, finns det också nischer med plats för flera urnor. För dödsbo som önskar plats i columbariet för en avliden anhörig upplåtes en nisch för två urnor. Denna är kostnadsfri, vilket innebär att kostnaden täcks av den begravningsavgift som alla medborgare betalar i samband med skatten.

Producerat av: 203 Creative