Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Dop är en viktig händelse

Dop

Textstorlek:

Dopet är det synliga tecknet på löftet till alla människor att Gud är med oss och älskar oss vad som än händer.

Sen den första kyrkans tid har det varit vägen in i kyrkan, den som döptes blev en del av församlingen, så är det också idag. Den som döps hos oss blir medlem i Svenska kyrkan och räknas också som döpt av de andra stora kristna kyrkorna.

Dopet är ett tillfälle för föräldrar att tacka för sitt barn och be om Guds hjälp att ta hand om barnet. Eller för en vuxen, som vill bli döpt att tacka Gud för livet. Dopet är en dag för fest och glädje.

Dopet är också ett av de få tillfällena då en persons samtliga förnamn sägs högt. Inte för att barnet får sina namn i dopet, men Guds namn och dopkandidatens namn sägs för att visa att de hör ihop. Att den som döps blir del av och skyddas av något mycket större. I dopet läser vi Jesu ord ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.”.

Läs mer om dop på Svenska kyrkan

Bra att veta

 • Dopgudstjänsten är gratis.
 • Formellt innebär dopet att man blir medlem i Svenska kyrkan och del av den världsvida kyrkan.
 • Innan dopet träffas familjen/dopkandidaten och prästen för att prata om dopet och för att tillsammans planera er/din stora dag.
  Har du funderingar på att bli döpt som vuxen kan du prata med någon av församlingens präster. Du kan också delta i en grupp med andra som reflekterar och samtalar om livsfrågor och tro.
 • Föräldrar som inte är döpta, överväger ibland att döpas för egen del i samband med att deras barn döps.
 • Samtycke av båda vårdnadshavarna krävs när barnet som ska döpas är minderårigt.
 • I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. En fadder är en person som åtar sig att finnas med den nydöpte som en god förebild som delar ansvaret för den döptes kristna fostran.  För att bli fadder måste man vara döpt.
 • Församlingen kan låna ut dopklänning för små barn eller dopkåpa till vuxen.
 • Det finns också möjlighet att, i mån av plats, låna lokal för dopkaffe.
 • Församlingen erbjuder drop-in dop vid ett par tillfällen per år. Våren 2020 den 30 maj kl. 10.00–16.00 i Uppenbarelsekyrkan. Samma dag är det även drop-in vigslar.

Frågor
Församlingens präster svarar gärna på frågor om dopet på telefon eller via e-post. Ring växeln 08-685 30 00 eller se kontaktsidan.
Om det finns funderingar angående bokning, lokaler eller annat praktiskt kontakta våra administratörer: Marianne Halvarsson, tfn 08-685 30 03 eller  Maria Johansson, tfn 08-685 30 04

Våra kyrkor där vi har dop

 • Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34
 • Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61
 • Mälarhöjdens kyrka, Sporrgränd 1
 • Kvarterskyrkan på kajen, Sjövikskajen 36–42

Inspirerande musik
”Livets ljus! är  Svenska kyrkan Hägerstens musikaliska inbjudan till dop. Klicka på länken till Spotify och lyssna på musiken.

Du kan även lyssna på musik som passar vid dop här www.kyrkomusik.se

Producerat av: STÖK