Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Dop är en viktig händelse

Dop

Textstorlek:

Dopet är en gåva från Gud, gratis och utan krav. I kyrkan kallar vi det för ett sakrament, en helig handling, där vi tror att Gud finns och verkar. Dopets vatten och rit är det synliga tecknet på löftet till alla människor att Gud är med oss och älskar oss, vad som än händer oss i livet.

Dopet är en gåva som ges en gång till varje människa och gäller för hela livet, Gud tar inte bort sina löften. Gud tror och litar på dig.

Dopet är en väg in till din församling, till Svenska kyrkan och hela den världsvida kristna kyrkan. Det är ett tillfälle för dig som väljer att döpa ditt barn att tacka för hen och be Gud om hjälp med det liv ni fått ansvar för. Eller ett tillfälle för dig som är vuxen dopkandidat att tacka för det liv du har och den tillhörighet du får. Dopet är fest och glädje!

I dopet nämns alla dopkanditatens namn högt inför Gud och församlingen, tidigare i Sverige var detta ofta det tillfälle då de flesta fick veta vad det nya barnet hette, men idag är det sällan så. Trots att den funktionen försvunnit har namnet fortfarande en viktig plats just för att det handlar om DIG, om den som döps. Dopkanditatens namn nämns tillsammans med Gud för att visa på den djupa tillhörighet som dopet handlar om.

I gudstjänsten läser vi Jesu ord “Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Läs mer om dop på Svenska kyrkan

Bra att veta

 • Dopgudstjänsten är gratis.
 • Formellt innebär dopet att man blir medlem i Svenska kyrkan och del av den världsvida kyrkan.
 • Innan dopet träffas familjen/dopkandidaten och prästen för att prata om dopet och för att tillsammans planera er/din stora dag.
  Har du funderingar på att bli döpt som vuxen kan du prata med någon av församlingens präster. Du kan också delta i en grupp med andra som reflekterar och samtalar om livsfrågor och tro.
 • Föräldrar som inte är döpta, överväger ibland att döpas för egen del i samband med att deras barn döps, det går jättebra och går antingen att göra i samma gudstjänst eller vid ett eget tillfälle.
 • Samtycke av båda vårdnadshavarna krävs när barnet som ska döpas är minderårigt.
 • I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. Som fadder åtar du dig att finnas där för den döpte som förebild, stöd och hjälp i den kristna fostran. Be gärna för och med ditt dopbarn. För att bli fadder måste du själv vara döpt.
 • Församlingen kan låna ut dopklänning för små barn eller dopkåpa till vuxen.
 • Det finns också möjlighet att, i mån av plats, låna lokal för dopkaffe.
 • Församlingen erbjuder drop-in dop vid ett par tillfällen per år.

Frågor
Församlingens präster svarar gärna på frågor om dopet på telefon eller via e-post. Ring växeln 08-685 30 00 eller se kontaktsidan.
Om det finns funderingar angående bokning, lokaler eller annat praktiskt kontakta våra administratörer: Marianne Halvarsson, tfn 08-685 30 03 eller  Maria Johansson, tfn 08-685 30 04

Våra kyrkor där vi har dop

 • Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34
 • Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61
 • Mälarhöjdens kyrka, Sporrgränd 1
 • Kvarterskyrkan på kajen, Sjövikskajen 36–42

Inspirerande musik
”Livets ljus! är  Svenska kyrkan Hägerstens musikaliska inbjudan till dop. Klicka på länken till Spotify och lyssna på musiken.

Du kan även lyssna på musik som passar vid dop här www.kyrkomusik.se

Producerat av: 203 Creative