Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Körer i Svenska kyrkan Hägersten

Körer

Textstorlek:

Svenska kyrkan Hägersten har en omfattande musikverksamhet med mängder av konserter. I gudstjänsterna har vi ofta musikinslag så som solister och körer. Vi har körer för alla åldrar och kunskapsnivåer. Körerna i Svenska kyrkan Hägersten är uppdelade efter kyrka.

Producerat av: 203 Creative