Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Textstorlek:

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse har till ändamål att väcka och stärka det kyrkliga livet i stadsdelarna Mälarhöjden och Hägersten samt att stödja kyrklig och diakonal verksamhet inom och utom Svenska kyrkan Hägersten.

Mälarhöjdens kyrkostiftelse bildades redan 1927, då Mälarhöjden fortfarande tillhörde Brännkyrka församling för att samla in medel för att bygga ett kapell i den nya stadsdelen.

Kapellet invigdes på pingstdagen 1929. Kyrkostiftelsen, ansvarade för kapellet, sedermera benämnt Mälarhöjdens kyrka, till 1984. Då överlämnades kyrkan ”mot skäligt vederlag” till Hägerstens församling.

Läs mer om Mälarhöjdens kyrka här!

Vår uppgift är nu att stödja kyrkans verksamhet samt att vara en mötesplats för församlingsbor.

Stipendium
Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium på 5000 kr. Detta delas ut till någon eller några som bor i församlingen och som ansöker om bidrag till  bl.a. studier inom exempelvis diakoniutbildning, teologi eller volontärresa i kyrkans regi. Som ”tack” vill stiftelsen att stipendiaten håller ett litet kort föredrag på årsmötet. Ansökan sker skriftligen till: Mälarhöjdens kyrkostiftelse, Sporrgränd 1, 129 44 Hägersten.
Närmare information om stipendiet lämnas av: Lena Österlund, ordförande, tfn 08-646 80 23 och Hans Falk, sekreterare, tfn 08-97 26 62.
Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

Kyrkostiftelsens kalendarium 2020

 • Onsdagen 11/3 kl. 11.00 besöker vi Hässelby Villastads kyrka, där David Kindbom kommer att guida oss och berätta om kyrkan och dess verksamhet.
  Orgelkonsert kl. 12.00, därefter sopplunch, kostnad för detta 40 kr.
  Samling vid Mälarhöjdens T-bana, kl. 09.30 för gemensam resa. Adress: Riddersviksvägen 116 för dem som åker enskilt.
  Anmälan senast 6/3 till Lena Österlund, 08-646 80 23 eller Kerstin Claesson, 08-646 87 83.
 • Lördag 30/5 firas Mälarhöjdens dag. Stiftelsen medverkar med bord och information.
 • Onsdagen 9/9 kl. 11:00 besöker vi Essinge kyrka där personal kommer att guida oss och berätta om kyrkans verksamhet samt bakgrund.
  Därefter smörgås och kaka samt kaffe för 40 kr. OBS! Inställt
 • Årsmöte söndag den 4 oktober i Mälarhöjdens kyrka ca 12.15. Vi börjar med gudstjänst med allsångsorkester kl. 11.00.
 • Söndagen 18/10 bjuder Kyrkostiftelsen på ”Jansson” för 16:e gången efter gudstjänsten i Mälarhöjdens kyrka. OBS! Inställt
 • Söndagen 8/11 kl. 18.00 är det ”Församlingsafton” med musik/psalm-quiz med vår nya distriktschef Magnus Fjelkman i Mälarhöjdens kyrka. OBS! Inställt

Föreningen förvaltar en minnesfond för eventuella gåvor i samband med födelsedagar, dödsfall och dylikt. Bankgiro 510-0714 , notera vem inbetalningen avser.

I dag har föreningen cirka 100 medlemmar. Nya medlemmar är mycket välkomna. Medlemsavgiften är 100 kronor, som sätts in på ovanstående bg.

Kontakt:  Kyrkostiftelsen eller Ulrika Jagrén, tfn 08-88 40 96 eller Lena Österlund, tfn 08-646 80 23

Kyrkostiftelsen har tagit fram två broschyrer om Mälarhöjdens kyrka och som kan köpas i kyrkan.

MÄL_broschyr2Mäl_broschyr1

Konsten och konstnärerna i Mälarhöjdens kyrka av Rune Bengtsson, 20:-  och Mälarhöjdens kyrka, 10:-.

Producerat av: 203 Creative