Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Regnbågsnyckel för inkluderande kyrka

Regnbågsnyckel för inkluderande kyrka

Textstorlek:

”Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.”
3 Mos 19:2

Vår djupaste identitet som människor har vi i att vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade, älskade, önskade och efterlängtade. Heliga för att Gud är helig. Vi är alla en del av Guds goda skapelse som en återspegling av Guds gränslösa normbrytande kärlek och identitet.

Svenska Kyrkan i Hägersten genomgår en process för att tilldelas Regnbågsnyckeln. Processmodellen Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomfört den för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Modellen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen, efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner, får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Vi är stolta över att göra detta arbete så att vår församling kan vara en öppen andlig växtplats för alla människor, en social mötesplats i lokalsamhället och ett forum för engagemang för medmänniskan och skapelsen.

Vill du läsa mer om vad vi gör och varför vi gör det?

Läs gärna artikeln i Bättre stadsdel om Hägerstens församling hbtq-märkta: Nu tar vi ett steg till.

Regnbågsnyckeln

EKHO – en förening för kristna hbtq-personer (Alla som stödjer EKHOs arbete och värdegrunder är välkomna som medlemmar, oavsett tro eller identitet)

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter

Kontakta oss gärna med tips för hur vi kan bli bättre i vårt bemötande!
Mats Johansson, tfn 08-685 30 23

Producerat av: 203 Creative