Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Sensus – vårt studieförbund

Textstorlek:

Vi samarbetar med Sensus och kan erbjuda många mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap. Genom vårt samarbete med Sensus kan vi erbjuda många olika tillfällen till att lära oss något nytt, att göra nya upplevelser och få nya gemenskaper. Sensus studieförbund lyfter med förkärlek fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Sensus är en resurs för Svenska kyrkan Hägerstens arbete.

  • pedagogisk hjälp och stöd
  • pedagogiska hjälpmedel
  • cirkelledarutbildning
  • inspirationsdagar för cirkelledare
  • referensböcker
  • utställningsmaterial
  • materialrabatter
  • administration
  • försäkringar
  • ekonomi

>   Här får du mer information om Sensus

http://www.sensus.se/

 

Producerat av: 203 Creative