Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Columbariet i Uppenbarelsekyrkan

Columbariet i Uppenbarelsekyrkan

Textstorlek:

I Uppenbarelsekyrkan finns ett kolumbarium som alternativ till begravningsplats på kyrkogård. Här finns plats för urnor med den avlidnes aska. Urnorna placeras i nischer i väggen som stängs igen med en täckplatta. Täckplattan motsvarar gravstenen på en kyrkogård.

Liksom det finns familjegravar på kyrkogårdar kan man erhålla nischer med plats för flera urnor. För dödsbo som önskar plats i kolumbariet för en avliden anhörig upplåtes en nisch för två urnor.

Denna är kostnadsfri, dvs kostnaden täckes av den begravningsavgift som alla medborgare betalar i samband med skatten.

Mer information: kontakta Marianne Halvarsson, administratör, tfn 08-685 30 03.

Öppettider, se här!

Mitt under kyrktorget i en rotunda som sträcker sig genom kolumbariets båda våningar där dagsljuset silar ner genom torgbrunnen står Ralph Bergholtz bronsskulptur Den Helige Franciskus. Han är omgiven av de fåglar som enligt legenden strax skall formera sig till ett kors på himlen.

Tillsammans har Ralph Bergholtz och Randi Fisher också utformat en uppsättning om cirka 200 utsmyckningsdetaljer för gravplattorna så att dessa ska kunna ges individuell dekoration samtidigt som en enhetlighet i kolumbariets formspråk bibehålles.

Det långsträckta kolumbariet har en rumslig gestaltning som anknyter till de övre planen; från rotundan vidgar sig rummen mot öster för att där samlas ihop i den lillkyrka som ligger rakt under koret i det stora kyrkorummet.

Korfönstret i lillkyrkan utgör det nedersta partiet på kyrkobyggnadens imposanta östfasad, motivet är dock ett annat än i det stora kyrkorummet ovanför. Här nere har Ralph Bergholtz med sin glaskonst skildrat Jesu födelse.

Källa: Anders Björkman, Konsthistoriker, Umeå universitet
Foto: Linn Lokadotter Bodell

Producerat av: 203 Creative