Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Mälarhöjdens kyrka

Textstorlek:

malarhojdens-kyrka-bild

Mälarhöjdens kyrka är orienterad i sydost – nordvästlig riktning. Dagsljuset kommer in i kyrkorummet genom högt belägna, kvadratiska fönster och genom ett stort spetsbågigt fönster till höger om koret. Kyrkan har byggts ut med församlingslokaler och med en entré för barnverksamhet.

Mälarhöjdens kyrka är byggd på frivillig väg av Mälarhöjdens kyrkostiftelse, som bildades 1927. Den rektangulära kyrkan är uppförd efter ritningar av Hakon Ahlberg. Murarna är utvändigt putsade och det flacka sadeltaket är täckt med svartmålad plåt. Kyrkan som invigdes 1929 har färgfönster av Maria Hillfon och Einar Forseth. I det plana, blåmålade taket finns målningar av Alf Munthe från 1929. Här kan man bland annat se tre vingprydda kvinnofigurer som symboliserar tron, hoppet och kärleken. Kyrkans orgel är från år 2000 och har 13 stämmor, Åkerman & Lund Orgelbyggeri. Dopfunten i trä skänktes av en boende i Mälarhöjden och invigdes 1941.
Här kan du läsa en artikel om Mälarhöjdens kyrka i nättidningen Bättre stadsdel.

Se kyrkan invändigt som panorama! Klicka här!

Besöksadress:
Sporrgränd 1
129 42 Hägersten

Postadress
:
Svenska kyrkan Hägersten
Bäckvägen 34
126 47 Hägersten

 

Producerat av: 203 Creative