Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Svenska kyrkan Hägersten finns för samtal

Enskilda samtal

Textstorlek:

Svenska kyrkan Hägersten finns för dig som behöver prata med någon. Kyrkans diakoner, präster och familjerådgivare möter ständigt människor i livets olika faser och är utbildade till att kunna hjälpa. Diakoner, präster och familjerådgivare har tystnadsplikt och är vana vid att möta människor i kris.

Samtal
Ofta vänder vi oss till vänner eller någon i vår närhet när vi behöver prata om livsfrågor. Ibland räcker inte det. Det kan ibland vara en stor hjälp att kunna lätta sitt hjärta för någon utomstående person som har tid att lyssna och som kan ge professionellt stöd. Vi erbjuder själavårdande och stödjande samtal. Samtalen är helt kostnadsfria. Välkommen att höra av dig till en diakon, präst eller familjerådgivare!

Diakoner i Svenska kyrkan Hägersten:
Lotta Hagström Sandin, tfn 08-685 30 87, Kvarterskyrkan på kajen
Carolina Magnusson, tfn 08-685 30 22, Uppenbarelsekyrkan
Inessa Rejer, tfn 08-685 30 41, Uppenbarelsekyrkan
Birgitta Sommarbäck, tfn 08-685 30 49, Uppenbarelsekyrkan
Svante Talltorp, tfn  08-685 30 08, 0765-268 838, Gröndals kyrka
Jennyfer Trinder, tfn 08-685 30 86, Gröndals kyrka
Karin Österby, tfn 08-685 30 77, Mälarhöjdens kyrka

Om tystnadsplikten
Präst, diakon och familjerådgivare har tystnadsplikt men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

Präst har absolut tystnadsplikt vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. En prästs tystnadsplikt är också rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

Diakonen har också tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.

Familjerådgivare har också tystnadsplikt men anmälningsskyldigheten träder in om familjerådgivaren exempelvis känner oro för ett barn eller ungdom under 18. Om detta skulle ske tas det upp med den som går i samtal.

Vill du prata med en präst? Se fliken Kontakt

Vill du prata med en medmänniska på ditt modersmål finska? Svenska kyrkans finska telefonjour är öppen varje kväll året runt mellan kl. 22.00–01.00, tfn 020-26 25 00.

Svenska kyrkan har också ett samiskt krisnätverk där du kan tala samiska, tfn 063-10 12 30 (ett SOS Alarm-nummer) fredagar och söndagar mellan kl. 20.00–24.00.

På många sjukhus, universitet och högskolor rör sig präster i korridorerna. De finns till för både anhöriga och patienter, studenter och anställda. De erbjuder framförallt samtal men ofta även annat, till exempel meditation.

Jourhavande präst når du genom att ringa 112. Jouren är öppen kl. 17.00–08.00 varje natt. De går även att nå via chatt alla dagar kl. 18.00–24.00, och via e-post som du får svar på inom 24 timmar.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se / jourhavandeprast  

Producerat av: 203 Creative