Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Internationellt

Textstorlek:

Vill du göra något handfast i kampen för en rättvisare värld?
Då kan du engagera dig i Svenska kyrkan Hägerstens Internationella arbete. Vi arbetar tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete som fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter. Vi arbetar också tillsammans med Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, som finns i 24 länder runt om i världen. Tillsammans hittar vi olika sätt att engagera oss, genom möten, insamlingar, aktioner och volontärarbete bland annat.
Kontakt: Mats Johansson, präst, 08-685 30 23, Svante Talltorp, diakon, 08-685 30 08, Agneta Landin, förtroendevald, f.d. universitetsadjunkt, 070-853 01 23


Hägerstens församling har under perioden 1 januari till 31 december 2019 vi riks-, stifts- och församlingskollekter samt insamlingsaktiviteter samlat i hop 107 352 kr till ACT Svenska kyrkas internationella biståndsverksamhet.


Svenska kyrkan i utlandet – som hemma fast utomlands
Många svenskar befinner sig utomlands under kortare eller längre perioder. Det kan vara för att fira semester, för att arbeta, studera eller av andra orsaker. För alla dem finns Svenska kyrkan i utlandet och du är alltid välkommen till din kyrka utomlands. Det  finns drygt fyrtio svenska församlingar i tjugosju länder. En del är långt borta: Melbourne, Singapore, Los Angeles, Bangkok och andra på lite närmare håll i Europa som Bryssel, Mallorca, Paris och London. Kyrkan finns där för dig! Kanske tittar du in där och pratar en stund och läser en svensk tidning. Kanske vill du vara med i gudstjänst eller kulturarrangemang som kyrkan ordnar. Kanske behöver du få hjälp med något. Kanske vill du på ditt modersmål samtala om viktiga, nära tankar. Kanske vill du tända ett ljus i kyrkan för någon. Ja, anledningar kan vara många att besöka din kyrka där ute i världen.
Info: Svante Talltorp, tfn 08-685 30 08

Bra länkar:
Svenska kyrkans internationella arbete 
Svenska kyrkan i utlandet
Schyst resande

Producerat av: 203 Creative