Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Pongola

Textstorlek:

UPP-JULSPEL-2013
Vid det traditionella Julspelet i en sprängfull Uppenbarelsekyrka på julafton brukar vi också traditionsenligt ta upp en kollekt till Pongola. Det brukar bli en stor kollekt till detta viktiga ändamål.

Anna-Karin Nyberg Maseka från Västgötaslätten startade hjälparbetet i Pongola i slutet av 1990-talet. Ett arbete för att göra skillnad för de boende i området som präglas av 95 % arbetslöshet och där 60 % är smittade av HIV, därför är många av barnen föräldralösa. Arbetet i Pongola har framför allt gällt barnens framtid. En framtid som i flera fall inte varit möjlig utan Insamlingsstiftelsens stöd.

Stiftelsens nuvarande projekt ger stöd till skolgång, skoluniformer, skor och kläder, utdelning av mat på vägen hem från skolan, enkla bostäder till behövande familjer. Renoveringar och tillbyggnader av områdets fattigaste skolor är också arbete som kan fortsätta tack vare insamlade medel. Man arbetar också med att hitta släktingar till övergivna barn. Man uppmuntrar barn att ägna sig år idrott som bland annat fotboll för att de ska hålla sig ifrån droger och annat som annars förstör barnens framtid.

För församlingens barn och familjer är ”Pongola” ett behjärtansvärt projekt. I länken kan du läsa mer.

Producerat av: 203 Creative