Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Samtal och stöd

Textstorlek:

Vår erfarenhet av arbete med ungdomar visar på att det är många som inte mår så bra idag. Vi har sett att fler och fler mår dåligt och vi vet att det ibland kan vara enklare att prata med någon utomstående.

Vi erbjuder därför ungdomar i Hägersten möjlighet till samtal där man inte behöver bli igenkänd som en kan bli t.ex. i sin skolmiljö. Samtalen är kostnadsfria och det finns  inget krav på att du ska tillhöra församlingen eller vara troende.

Du är välkommen att prata med oss om allt mellan himmel och jord, stort som litet, funderingar kring bibeln, oro för framtiden eller smärta du bär på just nu. Vi erbjuder själavårdande och stödjande samtal. Samtalen är helt kostnadsfria. Välkommen att höra av dig till en diakon, präst eller familjerådgivare!

Diakoner i Svenska kyrkan Hägersten:
Inga Nilsson, tfn 08-685 30 22, Uppenbarelsekyrkan
Lotta Hagström Sandin, tfn 08-685 30 87, Kvarterskyrkan på kajen
Inessa Rejer, tfn 08-685 30 41, Uppenbarelsekyrkan
Birgitta Sommarbäck, tfn 08-685 30 49, Uppenbarelsekyrkan
Svante Talltorp, tfn  08-685 30 08, 0765-268 838, Gröndals kyrka
Jennyfer Trinder, tfn 08-685 30 86, Gröndals kyrka
Karin Österby, tfn 08-685 30 77, Mälarhöjdens kyrka

Om tystnadsplikten
Präst, diakon och familjerådgivare har tystnadsplikt men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

Präst har absolut tystnadsplikt vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. En prästs tystnadsplikt är också rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

Diakonen har också tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.

Familjerådgivare har också tystnadsplikt men anmälningsskyldigheten träder in om familjerådgivaren exempelvis känner oro för ett barn eller ungdom under 18. Om detta skulle ske tas det upp med den som går i samtal.

Vill du prata med en präst? Se fliken Kontakt

Vill du prata med en medmänniska på ditt modersmål finska? Svenska kyrkans finska telefonjour är öppen varje kväll året runt mellan kl. 22.00–01.00, tfn 020-26 25 00.

Svenska kyrkan har också ett samiskt krisnätverk där du kan tala samiska, tfn 063-10 12 30 (ett SOS Alarm-nummer) fredagar och söndagar mellan kl. 20.00–24.00.

På många sjukhus, universitet och högskolor rör sig präster i korridorerna. De finns till för både anhöriga och patienter, studenter och anställda. De erbjuder framförallt samtal men ofta även annat, till exempel meditation.

Jourhavande präst når du genom att ringa 112. Jouren är öppen kl. 17.00–08.00 varje natt. De går även att nå via chatt alla dagar kl. 18.00–24.00, och via e-post som du får svar på inom 24 timmar.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se / jourhavandeprast  

 

 

Producerat av: 203 Creative