Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Utåtriktad verksamhet förskola och skola

Utåtriktad verksamhet förskola och skola

Textstorlek:

Kyrkan möter skolan
Vi vill vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för dess lärare, elever och övrig personal.

Riktlinjer för skolsamverkan
I ett Riktlinjer för skolsamverkan 2021-02-22 (öppnas som PDF) har vi samlat och beskrivit hur vi tänker kring samarbetet mellan kyrkan och skolan, utifrån gällande skollag och aktuell läroplan.

Vi sammanfattar dokumentet i följande fyra punkter:

  • Vi vill vara en samtalspart i värdegrundsarbetet för elever, lärare och övrig personal.
  • Vi erbjuder ett inifrånperspektiv på kristendomens berättelser och högtider som ingår i religionsundervisningen.
  • Vi erbjuder genom våra kyrkor ett högtidsrum för årligt återkommande högtider som skolavslutningar, adventssamlingar m.m.
  • Vi finns som en resurs för elever, lärare och annan personal i händelse av kris- eller sorgbearbetning.
Producerat av: 203 Creative