Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Vill Du bli volontär i Svenska kyrkan Hägersten?

Ideellt arbete

Textstorlek:

Vill Du bli jobba ideellt i Svenska kyrkan Hägersten? Vi vill gärna att du gör det!

Här kan du läsa en artikel i nättidningen Bättre stadsdel om ideellt arbete i församlingen.

Vi fortsätter att bygga kyrka!
Vill du bidra med kunskaper, erfarenheter och tid? Kanske har du några speciella intressen eller yrkeserfarenheter? Kanske du har någon egen idé som du vill utveckla?

I länken kan du läsa och ladda ner en broschyr om de uppdrag vi söker ideella krafter till. Öppnas som PDF.

Vi söker ideella krafter med intresse för migration och integration:

  • Arbeta på Språkcaféet
  • Uppstart av vänfamiljnätverk
  • Arbete kring att skapa boendemöjlighet för ensamkommande över 18 år
  • Språkundervisning

Vi söker också ideella medarbetare bland annat till följande uppdrag:

  • Öppna förskolan – medhjälpare, Uppenbarelsekyrkan
  • Kamratklubben, en träffpunkt för vuxna med funktionsnedsättning – medhjälpare, Uppenbarelsekyrkan
  • Gudstjänstvärdar – Mälarhöjdens kyrka
  • Kaffevärdar – Uppenbarelsekyrkan, Mälarhöjdens kyrka, Gröndals kyrka
  • Besöksgrupp

Vi söker även:

  • Dig som är pensionerad jurist eller liknande, att vara en resurs i arbete kring fondhantering

För mer information kontakta: Birgitta Sommarbäck, samordnare, tfn 08-685 30 49 eller distriktsansvariga:
Gröndal: Svante Talltorp tfn 08-685 30 08
Mälarhöjden: Karin Österby, tfn 08-685 30 77
Uppenbarelsekyrkan: Staffan Alberts, tfn 08-685 30 26   


Vill du göra något handfast i kampen för en rättvisare värld?
Då kan du engagera dig i Act Svenska kyrkan, Hägersten. Vi arbetar tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete som fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter.

Vi arbetar också tillsammans med Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, som finns i 24 länder runt om i världen. Tillsammans hittar vi olika sätt att engagera oss, bland annat genom möten, insamlingar, aktioner och ideellt arbete.

Kontakt: Svante Talltorp, diakon, tfn 08-685 30 08, Mats Johansson, präst, tfn 08-685 30 23, Agneta Landin, förtroendevald, f.d. universitetsadjunkt, tfn 070-853 01 23

Foto: Magnus Aronson/IKON

Producerat av: 203 Creative